Home listen Bohdan Oppenheim
audio, 30 min.
Bohdan Oppenheim
Bohdan Oppenheim, fot. archiwum własne

Ojciec Bohdana Oppenheima był profesorem fizyki na Politechnice Rzeszowskiej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Matka była doktorem nauk architektonicznych. Ojczym Bohdana, Wiktor Oppenheim, pochodził z zamożnej rodziny kupców warszawskich.

Bohdan Oppenheim miał kłopoty z władzą po aktywnym udziale w wydarzeniach Marca 1968 roku. Gdy wyrzucono go ze Studium Wojskowego, co skutkowało wydaleniem z Politechniki Warszawskiej i przymusowym wcieleniem do wojska, rodzina Oppenheim podjęła decyzję o emigracji. Przez biurokratyczny bałagan PRL udało im się otrzymać paszport na wyjazd do Jugosławii z powrotem turystycznym przez Włochy. Stamtąd dostali się do Austrii, a poprzez tamtejszy Urząd Emigracyjny – do USA. W Stanach rodziną Oppenheim zaopiekowali się wujowie Bohdana – Witold i Hanna Sylwestrowiczowie, dzięki którym mógł on kontynuować studia.

Bohdan Oppenheim jest profesorem inżynierii systemowej na Uniwersytecie Loyola Marymount w Los Angeles oraz dyrektorem Industrial Assesment Center Departamentu Energii USA. Mieszka w Santa Monica w Kalifornii. Jest spadkobiercą kolekcji polskiej sztuki współczesnej – The Sylwestrowicz and Oppenheim Collection of Modern Polish Art założonej przez jego wujostwo Witold i Hanna Dowoyna Sylwestrowicz.


Wywiad przeprowadził Edi Pyrek w Santa Monica w 2011 roku.