Historia milionów Polaków

Historia wyjazdów z ziem polskich toczyła się na przestrzeni setek lat. W najróżniejsze części świata wyruszano zarówno za chlebem, jak w poszukiwaniu wolności i innego życia. Nie zmieniło się to po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W wędrówkę ruszano pieszo, pociągami, na pokładach statków, a później i samolotów. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej emigracja stała się pokoleniowym doświadczeniem milionów młodych Polaków. Dziś prawie każdy zna kogoś, kto zdecydował się na emigrację.

Na całym świecie żyje ponad 20 milionów ludzi polskiego pochodzenia. Co wiemy dziś o jednym z najważniejszych zjawisk w polskiej historii? Czy potrafimy ocalić przed zapomnieniem pamięć o milionach ludzi, którzy pamięć o Polsce zaszczepili swoim dzieciom i wnukom? Czy możemy poczuć to, czego doświadczali Polacy opuszczający swoje domy pod koniec XVIII wieku lub zrozumieć, co to znaczy emigrować na początku XXI wieku? Czym jest emigracja w dobie podroży lotniczych?

Jedyne takie miejsce w Polsce

W Gdyni powstało pierwsze w kraju muzeum poświęcone historii polskiej emigracji. Z inicjatywy władz miasta w historycznym gmachu Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki, powstaje instytucja, która o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie opowie w ścisłym związku ze współczesnością. Historia emigracji pisze się bowiem każdego dnia. Jej najróżniejsze wymiary przedstawi wystawa stała.

Łączymy historie

Misją Muzeum Emigracji w Gdyni jest opowiedzieć o losach milionów zarówno anonimowych ludzi, jak i tych sławnych, których nazwiska pojawiają się w kontekście wielkich osiągnięć naukowych, sportowych, biznesowych i artystycznych. Ambicją tej instytucji jest przybliżanie ich osiągnięć Polakom w kraju, a jedno­cześnie zachęcanie do wzajemnego poznania się rodaków żyjących w Polsce i za granicą. Dzięki projektom o charakterze edukacyjnym i kulturalnym Muzeum ma nadzieję stać się miejscem spotkań i dyskusji. W sposób szczególny zobowiązuje do tego najlepszy z możliwych adresów – ul. Polska 1.

FACEBOOK

down big 1
na doł
download 1
do góry

Historia milionów Polaków

Historia wyjazdów z ziem polskich toczyła się na przestrzeni setek lat. W najróżniejsze części świata wyruszano zarówno za chlebem, jak w poszukiwaniu wolności i innego życia. Nie zmieniło się to po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W wędrówkę ruszano pieszo, pociągami, na pokładach statków, a później i samolotów. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej emigracja stała się pokoleniowym doświadczeniem milionów młodych Polaków. Dziś prawie każdy zna kogoś, kto zdecydował się na emigrację.

Na całym świecie żyje ponad 20 milionów ludzi polskiego pochodzenia. Co wiemy dziś o jednym z najważniejszych zjawisk w polskiej historii? Czy potrafimy ocalić przed zapomnieniem pamięć o milionach ludzi, którzy pamięć o Polsce zaszczepili swoim dzieciom i wnukom? Czy możemy poczuć to, czego doświadczali Polacy opuszczający swoje domy pod koniec XVIII wieku lub zrozumieć, co to znaczy emigrować na początku XXI wieku? Czym jest emigracja w dobie podroży lotniczych?

Jedyne takie miejsce w Polsce

W Gdyni powstało pierwsze w kraju muzeum poświęcone historii polskiej emigracji. Z inicjatywy władz miasta w historycznym gmachu Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki, powstaje instytucja, która o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie opowie w ścisłym związku ze współczesnością. Historia emigracji pisze się bowiem każdego dnia. Jej najróżniejsze wymiary przedstawi wystawa stała.

Łączymy historie

Misją Muzeum Emigracji w Gdyni jest opowiedzieć o losach milionów zarówno anonimowych ludzi, jak i tych sławnych, których nazwiska pojawiają się w kontekście wielkich osiągnięć naukowych, sportowych, biznesowych i artystycznych. Ambicją tej instytucji jest przybliżanie ich osiągnięć Polakom w kraju, a jedno­cześnie zachęcanie do wzajemnego poznania się rodaków żyjących w Polsce i za granicą. Dzięki projektom o charakterze edukacyjnym i kulturalnym Muzeum ma nadzieję stać się miejscem spotkań i dyskusji. W sposób szczególny zobowiązuje do tego najlepszy z możliwych adresów – ul. Polska 1.

FACEBOOK

down big 1
na doł
download 1
do góry
logo_ae_sign_big_pl

Archiwum Emigranta

Archiwum Emigranta to projekt Muzeum Emigracji w Gdyni, w ramach którego zbieramy i prezentujemy emigracyjne historie Polek i Polaków. Są wśród nich opowieści o niezwykłej odwadze, ale też o codziennych zmaganiach z nieznaną rzeczywistością. Razem tworzą szeroką i barwną panoramę polskiej obecności na wszystkich kontynentach świata.

Archiwum chce zapewnić przestrzeń dla tych wszystkich opowieści, które emigranci noszą w sobie. Pragniemy je nie tylko archiwizować i zachowywać od zapomnienia, ale też pokazywać szerokiej publiczności i dzielić się nimi.

W Muzeum Emigracji historia Polski rozumiana jest jako historia wszystkich Polaków – zarówno tych żyjących w kraju, jak i poza jego granicami. Chcemy, aby ten wielogłos emigrantów, reemigrantów i imigrantów inspirował do dyskusji i debaty społecznej na temat dawnej i współczesnej emigracji.

Nasz cel

Zadaniem osób pracujących w Archiwum Emigranta jest gromadzenie opowieści – zarówno w formie pisanej, jak i mówionej. Staramy się dotrzeć do osób, które doświadczały emigracji w różnych momentach polskiej historii.

Emigracyjne narracje są systematycznie archiwizowane w postaci relacji pisanych oraz notacji dźwiękowych i filmowych. W perspektywie lat utworzą one wielowymiarowy obraz dawnej i współczesnej emigracji.

Kontakt

Zachęcamy emigrantów z całego świata do spisania swoich wspomnień, wysłania zdjęć i skanów pamiątek, ale także do spotkania z pracownikami Archiwum, którzy utrwalą ich historie w wersji audio lub wideo. Historia mówiona jest wyjątkową możliwością odkrycia osobistych wspomnień świadków historii. Można znaleźć w niej emocje, których nie oddadzą nawet najważniejsze dokumenty i opracowania. Dzięki niej możemy poznawać jeden z najważniejszych epizodów polskiej historii poprzez głosy samych jej uczestników.

Na stronie znajdą Państwo formularz do przesłania swoich wspomnień oraz dane kontaktowe Archiwum Emigranta. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie mailowo lub telefonicznie.

Archiwum Emigranta

Archiwum Emigranta to projekt Muzeum Emigracji w Gdyni, w ramach którego zbieramy i prezentujemy emigracyjne historie Polek i Polaków. Są wśród nich opowieści o niezwykłej odwadze, ale też o codziennych zmaganiach z nieznaną rzeczywistością. Razem tworzą szeroką i barwną panoramę polskiej obecności na wszystkich kontynentach świata.

Archiwum chce zapewnić przestrzeń dla tych wszystkich opowieści, które emigranci noszą w sobie. Pragniemy je nie tylko archiwizować i zachowywać od zapomnienia, ale też pokazywać szerokiej publiczności i dzielić się nimi.

W Muzeum Emigracji historia Polski rozumiana jest jako historia wszystkich Polaków – zarówno tych żyjących w kraju, jak i poza jego granicami. Chcemy, aby ten wielogłos emigrantów, reemigrantów i imigrantów inspirował do dyskusji i debaty społecznej na temat dawnej i współczesnej emigracji.

Nasz cel

Zadaniem osób pracujących w Archiwum Emigranta jest gromadzenie opowieści – zarówno w formie pisanej, jak i mówionej. Staramy się dotrzeć do osób, które doświadczały emigracji w różnych momentach polskiej historii.

Emigracyjne narracje są systematycznie archiwizowane w postaci relacji pisanych oraz notacji dźwiękowych i filmowych. W perspektywie lat utworzą one wielowymiarowy obraz dawnej i współczesnej emigracji.

Kontakt

Zachęcamy emigrantów z całego świata do spisania swoich wspomnień, wysłania zdjęć i skanów pamiątek, ale także do spotkania z pracownikami Archiwum, którzy utrwalą ich historie w wersji audio lub wideo. Historia mówiona jest wyjątkową możliwością odkrycia osobistych wspomnień świadków historii. Można znaleźć w niej emocje, których nie oddadzą nawet najważniejsze dokumenty i opracowania. Dzięki niej możemy poznawać jeden z najważniejszych epizodów polskiej historii poprzez głosy samych jej uczestników.

Na stronie znajdą Państwo formularz do przesłania swoich wspomnień oraz dane kontaktowe Archiwum Emigranta. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie mailowo lub telefonicznie.