Strona główna Greenpoint. Przemiany

Greenpoint. Przemiany

GP

Greenpoint to miejsce szczególne, gdy myśli się o Polakach żyjących na emigracji. W XX wieku ta część Nowego Jorku przyciągała polskich imigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych. Dzielnica była tak przesycona polskością, że zyskała w słowniku nowojorczyków miano Małej Polski. Jeszcze w 2010 roku Polacy stanowili niemal połowę wszystkich mieszkańców Greenpointu. Ślady polskiej historii i obecności można spotkać tu na każdym kroku, choć liczebność Polaków na Greenpoincie spada z każdym rokiem.

W ostatnich latach dzielnica bardzo się zmieniła – polskość Greenpointu nie jest już tak wyrazista jak jeszcze 10-20 lat temu. Transformacja polityczna w Polsce, zmiana zasad loterii wizowej, czy w końcu postępująca gentryfikacja – to główne przyczyny odpływu Polaków z tej dzielnicy Nowego Jorku. Projekt „Greenpoint. Przemiany” Fundacji Culture Shock trwający od 2014 roku ma na celu dokumentowanie tych stale zachodzących na Greenpoincie zmian i ukazanie go jako miejsca z dużym potencjałem kulturalnym, a także promowanie historii mieszkających tu Polaków.

W 2015 roku do projektu dołączył zespół Archiwum Historii Mówionej Muzeum Emigracji w Gdyni. Badacze obu instytucji wymienili wiedzę i doświadczenia z zakresu historii mówionej oraz pracowali nad tworzeniem kolejnych wywiadów audio i wideo z mieszkańcami Greenpointu. Prezentowane na stronie fragmenty to próba opowiedzenia głosami emigrantów o tym, jak bardzo polscy imigranci byli częścią Greenpointu przez dziesięciolecia. Bohaterami kolekcji są Polacy, którzy wyjechali z kraju z różnych powodów i w różnych latach. Połączył ich Greenpoint.

czytaj dalej...

materiały
Tadeusz Chabrowski
Magdalena Kapuścińska
Jan Kurczyński
Barbara Legutko
Danuta Piekut
Roman Płoszaj
Stanisława Prenkiewicz
Amelia Stankiewicz

Stany Przeszłe - trailer
Stany Przeszłe – trailer

Stany Przeszłe
Stany Przeszłe
galeria
sponsorzy/partnerzy