Strona główna Zobacz Adam Ringer
Doświadczenie emigracyjne Adama Ringera
ringer21
Adam Ringer

Adam Ringer urodził się w 1949 roku Warszawie. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w wydarzeniach 8 marca 1968 roku. Z kraju wyjechał dziewięć miesięcy później na fali prześladowań antysemickich. Krajem jego emigracji stała się Szwecja. Adam Ringer ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie w Uppsali i tam też obronił doktorat.

Po 1989 roku założył firmę konsultingową, w której pośredniczył między szwedzkimi inwestorami a rodzącym się polskim biznesem i pokomunistycznym przemysłem. Wkrótce zaangażował się także w branżę przemysłową, turystyczną, medyczną.

Dziś jest prezesem sieci kawiarni Green Cafè Nero. Mieszka w Warszawie.