Strona główna Posłuchaj Seweryn Ozdowski
Seweryn Ozdowski
Seweryn Ozdowski

Seweryn Ozdowski urodził się 24 czerwca 1949 roku w Poznaniu. Jego rodzina pochodziła z Roszkowa w powiecie jarocińskim. W październiku 1939 roku Ozdowscy zostali wysiedleni i przeniesieni do Opoczna.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Seweryn Ozdowski ukończył studia prawnicze i socjologię. Pracował w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych. Przeprowadził tam pionierskie badanie dotyczące świadomości polskich robotników, których wyniki antycypowały powstanie związku zawodowego, którym okazała się wkrótce być „Solidarność”. Wyników tego badania nie udało się opublikować wówczas w Polsce. W druku ukazało się dopiero w Stanach Zjednoczonych. Seweryn Ozdowski często brał udział w demonstracjach antyrządowych. Był aresztowany za posiadanie książek – m.in. „Roku 1984” Georga Orwella.

Na początku lat 70. lat Seweryn Ozdowski i jego żona zadecydowali o wyjeździe z Polski. Na początku miał być to kilkuletni wyjazd, by zwiedzić świat. Pierwszym przystankiem w ich podróży były Niemcy, gdzie w latach 1974-1975 Seweryn Ozdowski studiował na Uniwersytecie w Hamburgu. Kolejnym przystankiem była Australia. Na Uniwersytecie Nowej Anglii w Armidale Seweryn Ozdowski uzyskał doktorat w 1982 roku.

Jego doświadczenie jako emigranta i imigranta oraz zdobyta na studiach wiedza sprawiły, że Seweryn Ozdowski pracował jako starszy doradca w gabinecie premiera w latach 80. i 90. W latach 1996-2000 był przewodniczącym Biura Wielokulturowości w Adelaidzie, a w latach 2000-2005 komisarzem ds. nierówności i praw człowieka w rządzie australijskim.

Został odznaczony Orderem Zasłużonego Rzeczpospolitej Polskiej w 2000 roku oraz Medalem „Solidarności” w 2005 roku.


Wywiad przeprowadził Edi Pyrek w maju 2011 roku w Australii.

fragmenty wywiadów
Odtwórz film na temat default
Korzenie Seweryna i rodziny Ozdowskich
Odtwórz film na temat default
Ciekawość świata i rozczarowanie systemem
Odtwórz film na temat default
Początkowa antypatia
Odtwórz film na temat default
Portret świętego Seweryna i listy rodziców w walizce
Odtwórz film na temat default
Duży koszt emigracyjnej szansy
Odtwórz film na temat default
Polska to…
Odtwórz film na temat default
Wartości wyniesione z Polski
Odtwórz film na temat default
Problem uchodźców w Australii
Odtwórz film na temat default
Praca komisarza do spraw praw człowieka
Odtwórz film na temat default
Strajk głodowy
Odtwórz film na temat default
Duma i brak tęsknoty
galeria